Expositions

Current Exposition

SOLO SHOW / SAM TIMMERMAN

‘CRUMBS & CRUSTIES’

25.03- 8.04.2023

OPENING 25th March from 15 H – 19 H

samtimmerman

NED

Sam Timmerman (°1990) behaalde zijn Master in de Vrije Kunsten op LUCA School of Arts in 2015. Sindsdien nam hij deel aan verschillende tentoonstellingen en publiceerde hij in verschillende bladen.  In 2022 werd een beknopte bundeling van schetsen en voorstudies van de afgelopen drie jaar uitgegeven bij Moriso. 

Timmerman kiest resoluut voor een zo ongefilterd mogelijke ‘stream of consciousness. Hij bevraagt niets, wil geen uitspraken doen, maar laat de dingen op hem afkomen zoals ze zijn. Hij vervormt indrukken en elementen uit het alledaagse met zijn eigen bewustzijn. Deze elementen – bouwstenen – worden, eenmaal vervormd, samengevoegd in een weelderig universum

ENG

Sam Timmerman (°1990) received his master in fine arts at LUCA School of Arts in 2015. Ever since then he has participated in serval exhibitions and published in various magazines. In 2022, a concise compilation of sketches and preliminary studies from the past three years was published by Moriso.

Timmerman resolutely opts for a stream of consciousness that is as unfiltered as possible. He doesn’t question anything, does not want to make any statements, but lets things come to him just the way they are. He distorts ideas and elements with his own consciousness. These elements – Tools – are, once distorted, merged and assembled into a sumptuous universe.

Past Exposition

SOLO SHOW / WIM NIVAL

13.11 – 11.12.2022