Expositions

Current Exposition

SOLO SHOW / WIM NIVAL

13.11 – 11.12.2022

NL/
Wim Nival maakt objecten, collages en grafisch werk, waarbij hij bestaande materialen als uitgangspunt gebruikt. Zijn werk situeert zich in de sfeer van minimal art, arte povera, het abstracte, het conceptuele, met verwijzingen naar typografie, visual poetry, design, wiskunde en architectuur.
‘Verzamelen’, ‘bewaren’, ‘oog hebben voor wat niet gezien wordt en/of weggegooid wordt’ vormt de basis van waaruit hij vertrekt. Via kleine ingrepen komt hij tot poëtische objecten die een verstilling in zich dragen.
 

ENG/
Wim Nival makes objects, collages and graphic work, using existing materials as a starting point. His work is situated in the sphere of minimal art, arte povera, the abstract, the conceptual, with references to typography, visual poetry, design, mathematics and architecture.
‘Collecting’, ‘keeping’, ‘having an eye for what is not seen and/or thrown away’ form the base from which he departs. Through small interventions he makes poetic objects with a stillness within them.