Expositions

Next Exposition

SOLO SHOW MIREILLE ROBBE
06.10- 29.10.2023

OPENING FRIDAY 6TH OCTOBER from 5 pm UNTIL  9 pm

NL
Een caleidoscoop van ervaringen zit in de werken van Mireille Robbe: een waaier van levenslessen, van zoeken en aftasten. Een zoektocht naar zichzelf via haar reiskoffer in het schildersatelier van Maurice Van Saene in Sint-Lucas – Brussel.
Het is een complex borduurwerk over de essentie van leven… en dood. Over tastbare dingen en over magische hersenspinsels.
Haar werk toont ons de vindingrijkheid van de schepping die ze linkt aan de psychologie en laat ons nadenken over details die ons ontsnappen vanwege hun schijnbare vanzelfsprekendheid.
Zoals surrealisten vaak vertrokken vanuit een herkenbare, plaatselijke werkelijkheid, maar daarbovenop een eigen en toch universeel erkende mystiek en erotiek opriepen…
Het werk van Mireille Robbe bevraagt eigen eigenheid in een ruimte om (anders) na te denken… vertaald in essentiële schoonheid.
Mireille Robbe, 1962, Brussel. Woont en werkt in Holsbeek (België).
 
ENG
There is a kaleidoscope of experiences in the works of Mireille Robbe: a range of life lessons, of searching and exploring. A search for herself through her suitcase in the painting studio of Maurice Van Saene in Sint-Lucas – Brussels.
It is a complex embroidery about the essence of life… and death. About tangible things and magical imaginations.
Her work shows us the ingenuity of creation, which she links to psychology, and makes us think about details that escape us because of their apparent obviousness.
Just as surrealists often started from a recognizable, local reality, but also evoked their own yet universally recognized mysticism and eroticism…
Mireille Robbe’s work questions one’s own individuality in a space to think (differently)… translated into essential beauty.
Mireille Robbe, 1962, Brussels. Lives and works in Holsbeek (Belgium).

SOLO SHOW NICO VAEREWIJCK

04.11 – 03.12.2023

OPENING SATURDAY 4TH NOVEMBER from 2 pm UNTIL  6 pm

NL

‘In de schilderijen van Nico Vaerewijck komen onderwerpen voort uit fotografische beelden, zoals archieffoto’s, filmstills en online vondsten. Zijn werk lijkt aanvankelijk vertrouwd maar wordt al snel vervreemdend.
Door abstract-figuratieve stijl en gewaagd kleurgebruik creëert hij een mysterieuze ervaring. Zijn laatste serie is gebaseerd op zelfgemaakte foto’s tijdens een Noord-Amerikaanse reis in 2022 met zijn gezin.
Dit avontuur veranderde zijn kunst, verminderde het gebruik van gevonden beelden en bracht een persoonlijker narratief naar voren.
Hij experimenteerde met de materialiteit van verf, wat leidde tot intensere en soms abstractere beelden. De reis lijkt voort te duren, en Vaerewijck nodigt het publiek uit om mee te gaan op deze boeiende artistieke reis.’

ENG

‘In Nico Vaerewijck’s paintings, subjects emerge from photographic images, such as archive photos, film stills and online finds. His work initially seems familiar but quickly becomes strange.
Through abstract-figurative style and bold use of color he creates a mysterious experience. His latest series is based on photographs he took during a 2022 North American trip with his family.
This adventure changed his art, reducing the use of found images and putting forth a more personal narrative.
He experimented with the materiality of paint, which led to more intense and sometimes more abstract images. The journey seems to continue, and Vaerewijck invites the audience to join him on this fascinating artistic journey.’


Past Exposition

GROUP SHOW – ‘Unfolding’ – 20.05 – 25.06.2023

SOLO SHOW / GIANNINA URMENETA OTTIKER – ‘We kept on dancing like it didn’t matter’

15.04- 7.05.2023

SOLO SHOW / SAM TIMMERMAN – ‘CRUMBS & CRUSTIES’

25.03- 8.04.2023

samtimmerman

SOLO SHOW / WIM NIVAL

13.11 – 11.12.2022